Nowotwory Płuca i Klatki Piersiowej

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Kontakt

Redaktor Naukowy

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk  

Redakcja

Dorota Kobierzewska

Wydawca

tel. 22 695 44 96

tel. kom. 500 329 998

dorota.kobierzewska@pzwl.pl

BIURO REKLAMY

Dagmara Melanowicz

Kierownik Biura Reklamy

malgorzata.mazgajska@pwn.pl

Marta Połoncarz-Kępka

marta.poloncarz-kepka@pwn.pl

Małgorzata Mazgajska

malgorzata.mazgajska@pwn.pl

Monika Gramek

monika.gramek@pwn.pl

Korekta

Agata Czaplarska

Projekt graficzny i skład

Michał Lis

Prenumerata i dystrybucja

Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53,

tel. kom. 502 796 171

prenumeraty@pzwl.pl

Wydawca


PZWL Wydawnictwo Lekarskie

ul. Gottlieba Daimlera 2,

02-460 Warszawa

www.pzwl.pl

Nakład: 3 000 egzemplarzy

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności