O wydawnictwie

Kim jesteśmy

Historia


PZWL Wydawnictwo Lekarskie jest obecne na rynku wydawniczym od 69 lat. Jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Dzięki książkom PZWL kilka pokoleń lekarzy polskich zdobywało i zdobywa wiedzę medyczną.
Wydawnictwo powstało w roku 1945 jako Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wydając książki i czasopisma naukowe, poradniki i filmy (od lat 60.). W 1993 roku zostało przekształcone w spółkę pracowniczą - PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Od roku 1998 należy do grupy PWN.
Oficyna wydaje książki dla środowiska medycznego - literaturę zawodową, podręczniki akademickie i licencjackie oraz monografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, materiały dydaktyczne (filmy instruktażowe) oraz poradniki medyczne.

Nasi Partnerzy


Z Wydawnictwem od początku współpracują najlepsi polscy lekarze, naukowcy, autorzy i tłumacze. Utrzymujemy też stały kontakt z najważniejszymi placówkami naukowymi, m.in. z Instytutem Onkologii, Instytutem Kardiologii, Instytutem Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Żywności i Żywienia, akademiami medycznymi oraz największymi wydawnictwami literatury medycznej w świecie, m.in. Masson z Francji, Georg Thieme Verlag, Springer-Verlag, Schattauer z Niemiec, Elsevier z USA i Wielkiej Brytanii, McGraw-Hill i Lippincott Williams & Wilkins z USA oraz Blackwell Publishing i Oxford University Press z Wielkiej Brytanii.

Uznanie


Dorobek wydawniczy PZWL jest ogromny. Do tej pory ukazało się ponad 13 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 320 mln egzemplarzy. Obecnie PZWL Wydawnictwo Lekarskie wydaje ponad 100 tytułów rocznie.
W roku 2005 Stowarzyszenie Autorów Książek Medycznych - skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny - uznało za najlepsze książki medyczne XX wieku dwa dzieła wydane nakładem PZWL: Naukę o chorobach wewnętrznych Witolda Orłowskiego oraz Anatomię człowieka Adama Bochenka i Michała Reichera - jedyny polski podręcznik anatomii wznawiany i aktualizowany od prawie stu lat (ponad 700.000 egzemplarzy). Ponadczasowym bestsellerem oficyny jest również poradnik - Domowy poradnik medyczny napisany przez zespół autorów pod redakcją Kazimierza Janickiego (ponad 500.000 egzemplarzy).
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności