Tu jesteś: Strona główna > Kontakt

Kontakt
PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o.

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Warszawa, ul. Czerniakowska 100,
KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275,
kapitał zakładowy 13.940.000 zł
tel. 502 796 171

Dział prenumeraty i dystrybucji:

Anna Świtalska
Tel. 502 796 171

e-mail: anna.switalska@pwn.pl

Sprzedaż detaliczna

tel. 502 796 171

prenumeraty@pzwl.pl

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności