Poradnik Diabetologiczny

Redaktor naukowy:mgr Alicja Szewczyk
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Poradnik Diabetologiczny - O czasopiśmie

Poradnik diabetologiczny - dodatek specjalny do czasopisma Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie to specjalistyczne opracowanie dla pielęgniarek i położnych poświęcone szeroko rozumianej kwestii edukacji, profilaktyki i leczenia cukrzycy. Patronat merytoryczny nad pismem sprawuje Alicja Szewczyk, przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Jak podkreśla, w chorobie tej szczególnie ważna jest edukacja, ponieważ stosowanie się do zaleceń medycznych i zapobieganie powstawaniu ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy wpływa na jakość życia chorych. Edukacja może też znacząco poprawić efektywność procesu leczniczego prowadzonego przez personel medyczny, dzięki czemu na korzyść zmieni się jakość życia pacjentów. Zapraszamy do lektury!


Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Stron:

48

ISSN:

2391-9515

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności