Poradnik Diabetologiczny

Redaktor naukowy:mgr Alicja Szewczyk
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2016

Spis treści

EDUKACJA PACJENTA Z CUKRZYCĄ

Pacjent pediatryczny. Edukacja rodziców i opiekunów

Życie z cukrzycą. Aktywny udział pielęgniarki w opiece środowiskowej nad pacjentem

Udział pielęgniarki w edukacji diabetologicznej pacjenta. Nowe wytyczne i rekomendacje

 

LECZENIE, PROFILAKTYKA

Dietoterapia jako istotny element w leczeniu cukrzycy i zaburzeń odżywiania u chorych. 

Efekty  zbilansowanej diety

Diagnostyka i wczesne rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i cukrzycy

 

PACJENT Z CUKRZYCĄ

Ryzyko zakażeń w cukrzycy. Prawidłowa higiena i pielęgnacja stóp

Samokontrola glikemii w warunkach domowych

Terapia insuliną. Wymierne korzyści dla pacjenta.

 

POWIKŁANIA CUKRZYCY

Samokontrola powikłań. Jak zapobiegać powikłaniom cukrzycy

Ryzyko hipoglikemii i skuteczne formy jej zapobiegania

Hospitalizacja pacjenta z cukrzycą. Wskazówki dla pielęgniarek i położnych