Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Kontakt

WYDAWCA

PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

Grupa PWN

ul. G. Daimlera 2

02-460 WarszawaREDAKCJA 

Wydawca, Redaktor Prowadzący: Patrycja Ziętek

tel. kom. 515 068 381

tel. 22 695 41 44

e-mail: patrycja.zietek@pwn.pl

 

PRENUMERATA I DYSTRYBUCJA

Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53, 

tel. kom. 502 796 171

e- mail: prenumeraty@pzwl.pl 

 

BIURO REKLAMY

Dagmara Melanowicz

Kierownik Biura Reklamy

malgorzata.mazgajska@pwn.pl

Marta Połoncarz-Kępka

marta.poloncarz-kepka@pwn.pl

Małgorzata Mazgajska

malgorzata.mazgajska@pwn.pl

Monika Gramek

monika.gramek@pwn.pl

  

WSPÓŁPRACA

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

AKREDYTACJA

Polskie Towarzystwo Położnych 


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności