Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

Kolejne wydanie kwartalnika „Położna. Nauka i Praktyka”, a w nim m.in.: medykalizacja opieki okołoporodowej, jak objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego wpływają na aktywność życiową kobiet czy zasady opieki położniczej nad kobietą z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego. Poruszymy też tematykę pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, a wydanie uzupełni angielski dla położnych i bieżące informacje dla środowiska położnych.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności