Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

Kolejne wydanie kwartalnika „Położna. Nauka i Praktyka”, a w nim m.in. o skróconym wędzidełku języka a przebiegu karmienia naturalnego u niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, rozumowaniu klinicznym w procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz opiece okołoporodowej położnej nad pacjentką z niepełnosprawnościami. Wydanie uzupełni kolejna historia zawodowej położnej, która może stanowić inspirację dla kształcących się w sztuce położnictwa.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności