Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

- wywiad z Panią Anetą Cygan – pielęgniarką urologiczną na temat aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, dotyczących postępowania u dzieci z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych

- artykuł o otyłości u dzieci - poważnym problemie dzisiejszych czasów i zarazem ogromnym wyzwaniu dla wielu specjalistów. W pracy szczegółowo omówiono diagnostykę różnicową otyłości, diagnostykę powikłań, sposoby profilaktyki i leczenia

- zapalenia krtani są częstą przyczyną interwencji w ramach ostrego dyżuru na pediatrii czy laryngologii. Kolejny artykuł w ciekawy sposób omawia klinikę nawrotów ostrego podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci.

- praca o antybiotykoterapii w leczeniu infekcji układu oddechowego u dzieci przedstawia zasady racjonalnego leczenia przeciwbakteryjnego, które mają zastosowanie nie tylko w lecznictwie ambulatoryjnym.

- artykuł dotyczący zaparć, w którym opisano diagnostykę, leczenie zaparć, edukację pacjenta i jego opiekunów.

Przewlekłe zaparcia są jedną z częstszych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, z którą pacjenci zgłaszają się do lekarza rodzinnego i pediatry. Szacuje się, że stanowią one 25% przyczyn konsultacji gastroenterologicznych

- omówienie  problemu wrodzonej skazy krwotocznej, jaką jest hemofilia u dzieci. Artykuł stanowi pełne kompendium wiedzy dla pediatry, przydatne w codziennej praktyce

- artykuł dotyczący chorób pęcherza moczowego u dzieci. Należy pamiętać o tym, jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego, nie tylko z przyczyn medycznych, ale również, że jest to ważny proces fizjologiczny, mający bardzo duży wpływ na rozwój i psychikę dziecka

- opis przypadku - Autorzy opisują przypadek trzyletniej dziewczynki z infekcją COVID-19 powikłanej zapaleniem naczyń związanego z IgA. Uważa się, że ciężki przebieg COVID-19 jest związany z deregulacją immunologiczną, dlatego związek między zapaleniem naczyń IgA a zakażeniem COVID-19 jest potencjalnie możliwy

- artykuł z działu prawnego na bardzo aktualny temat – teleporady. W dobie epidemii jest to czasami jedyny sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, ale czy zawsze jest bezpieczny dla dziecka i lekarza? Praca zawiera interpretację aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w tej kwestii. Musimy pamiętać, że pomimo iż teleporady stały się jedną z form konsultacji to muszą być jedynie formą uzupełniającą i nie mogą zastąpić osobistych wizyt u lekarza


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności