W gabinecie lekarza specjalisty. Pediatria. Nefrologia dziecięca w praktyce pediatry

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
ISBN:978-83-200-6016-4
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

„Nefrologia dziecięca w praktyce pediatry” pod red. prof. dr hab. n. med. Marcina Tkaczyka jest opracowaniem, które w przejrzysty i usystematyzowany sposób przedstawia częste objawy i postępowanie w chorobach nerek i dróg moczowych u dzieci. W monografii opisano, jak należy przeprowadzić wstępny proces diagnostyczny u dzieci i podano jasne wytyczne, których pacjentów należy skierować do dalszej diagnostyki specjalistycznej.

W rozdziale dotyczącym zaburzeń w oddawaniu moczu w przejrzysty sposób opisano rodzaje i przyczyny moczenia dziennego i nocnego oraz przedstawiono kolejne kroki w diagnozowaniu.

Szeroki dostęp do badań ultrasonograficznych pozwala na wczesne wykrywanie wad układu moczowego. W rozdziale poświęconym temu zagadnieniu omówiono szczegółowo rodzaje wad, ich diagnostykę i konsekwencje kliniczne oraz postępowanie.

W monografii nie zabrakło również opisu chorób występujących z narastającą częstością  w populacji pediatrycznej, takich jak nadciśnienie tętnicze i kamica moczowa.

Niezwykle cenne informacje Czytelnicy znajdą w rozdziale o szczepieniach u dzieci z chorobami nerek. Zawarte tam wskazówki dotyczące ogólnych zasad i szczegółowych zaleceń w chorobach, takich jak zespół nerczycowy czy niewydolność nerek polecam zarówno lekarzom POZ, jak i specjalistom nefrologii dziecięcej.

W książce przedstawiono także usystematyzowane podejście do diagnostyki krwinkomoczu i białkomoczu u dzieci. W rozdziale tym na szczególne podkreślenie zasługuje jasne zróżnicowanie, kiedy jest to objaw łagodny, a kiedy wskazuje na poważną chorobę u dziecka.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności