Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Immunoterapia - O czasopiśmie

Czasopismo poświęcone jest tematyce immunoterapii, która została uznana za przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych.

Kompleksowe zajęcie się immunoterapią wymaga włączenia innych specjalności, poza onkologią i hematologią, w których nastąpił postęp właśnie dzięki tej metodzie. Dlatego też tematyka czasopisma sukcesywnie rozszerza się o kolejne dziedziny kliniczne, m.in.: reumatologię, gastrologię, dermatologię, a do grona autorów dołączają nowi, wybitni eksperci.

 

Do kogo jest adresowane

Odbiorcami pisma są lekarze wszystkich specjalności, w których immunoterapia ma zastosowanie. Czasopismo ,,Immunoterapia'' to cenione źródło wiedzy, przydatne każdemu lekarzowi, który w swojej codziennej praktyce stawia na innowacyjne rozwiązania oraz nieustannie poszukuje możliwości rozwoju.

 

Tematyka

 

Czasopismo zapewni dostęp do:

  • wiedzy na temat postępów w zakresie leczenia immunoterapią,
  • wyników i analizy badań, które są podstawą do nowych rejestracji i modyfikacji standardów medycznych na świecie,
  • bogato ilustrowanych opisów przypadków klinicznych, omawianych przez wybitnych  specjalistów z różnych ośrodków w Polsce i na świecie,
  • dokładnych analiz postępowania: od diagnozy do efektu terapii, wraz z analizą potencjalnych działań niepożądanych 
    oraz wskazaniem metod prowadzących do ograniczenia wystąpienia groźnych dla zdrowia pacjenta powikłań,
  • najnowszych wytycznych stosowanych i rekomendowanych przez najwyższej klasy specjalistów,
  • podpowiedzi ekspertów i wskazań, jakie postępowanie sprawdziło się w rzeczywistych przypadkach.
  • platforma wymiany doświadczeń lekarzy praktyków z różnych ośrodków naukowych na całym świecie.


Redakcja:

Wydawca, Redaktor prowadzący: Dorota Kobierzewska
tel. kom. 500 329 998
dorota.kobierzewska@pzwl.pl

Częstotliwość ukazywania się:

półrocznik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

ISSN:

2544-5731

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności