Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

  • O(d)porność na immunoterapię – najnowsze doniesienia
  • Leczenie biologiczne w osteoporozie
  • Postępu w leczeniu okołooperacyjnym czerniaków
  • Immunoterapia w raku piersi – opis przypadku
  • Immunoterapia alergenowa metodą podjęzykową
  • Skuteczność atezolizumabu w drugiej linii leczenia u chorych na NDRP

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności