Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
ISSN:2300-8644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


Analiza Przypadków 1/2020

 • Temat numeru
  Immunoterapia w medycynie rozrodu
 • Infekcje układu rozrodczego i choroby przenoszone drogą płciową
  Ostre i przewlekłe infekcje grzybicze pochwy i sromu
 • Problemy medycyny matczyno-płodowej
  Kliniczne i prawne aspekty profilaktyki śródciążowej konfliktu serologicznego
  Progesteron we wczesnej ciąży
 • Medycyna rozrodu
  Oncofertility – zachowanie płodności u chorych na nowotwór
 • Uroginekologia
  Zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych u osób starszych
  Prasteron – nowe możliwości leczenia atrofii pochwy i sromu
 • Varia
  Osteoporoza pomenopauzalna – postępowanie