Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
ISSN:2300-8644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

  • Pacjentka z poronieniami nawracającymi i pęknięciem macicy w wywiadzie połączenie farmakoterapii i fizjoterapii koncepcją na sukces położniczy

Doniesienie jest pierwszą tego typu pracą w piśmiennictwie światowym, w której przedstawiono opis przypadku pacjentki z nawracającymi poronieniami i pęknięciem macicy w wywiadzie, a także możliwym połączeniu immunofarmakoterapii z metodami fizjoterapii oraz osteopatii o potencjalnym działaniu immunomodulacyjnym, by osiągnąć sukces położniczy.

  • Zastosowanie dydrogesteronu w przypadku ciąży zagrożonej poronieniem

Terapia dydrogesteronem w przypadku poronień zagrażających i poronień nawracających jest efektywna, łatwa w stosowaniu, nie powoduje poważnych objawów ubocznych i jest akceptowana przez pacjentki. Dydrogesteron zmniejsza liczbę poronień, a jego skuteczność jest porównywalna z dopochwowym progesteronem mikronizowanym. Dodatkowo wydaje się lekiem bezpiecznym. Brak jest jednak dużych randomizowanych badań dotyczących stosowania dydrogesteronu w ciążach zagrożonych poronieniem. Doniesienia dotyczące potencjalnego teratogennego wpływu dydrogesteronu na rozwijający się płód nie zostały jednoznacznie potwierdzone i wymagają dodatkowej weryfikacji.

  • Zastosowanie medycyny spersonalizowanej w leczeniu niepłodności i poronień nawracających

Poronienia nawracające (recurrent miscarriages – RM lub recurrent pregnancy loss – RPL) oraz nawracające niepowodzenia implantacji (recurrent implantation failure – RIF) należą do najtrudniejszych pod względem diagnostyki i leczenia zespołów chorobowych w medycynie rozrodu. Opisany przypadek kliniczny pokazuje, że nawet w przebiegu nawracających poronień oraz powtarzających się niepowodzeń implantacji można zaoferować pacjentkom metody molekularne nowego typu, które umożliwiają spersonalizowane podejście do leczenia tych trudnych jednostek klinicznych.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności